اوراق گام

اوراق گام

اوراق گواهی اعتبار مولد (اوراق گام)،سازوکاری را ایجاد خواهند کرد که واحدهای تولیدی به‌جای دریافت تسهیلات از بانک‌ها،به اعتبار و ضمانت بانک تکیه کرده و از این طریق تامین مالی خود را انجام دهند.

دریافت این اعتبارات،برای تامین مالی تولید کنندگانی که در تامین مواد اولیه خود دچار کمبود نقدینگی هستند،روشی بسیار مناسب می باشد،بالاخص که در بازار پول و سرمایه قابلیت نقل و انتقال را نیز دارد.

برای استفاده از این ابزار مالی،شرکت های تولیدی نیاز به فاکتور خرید مواد اولیه دارند.

بانک نیز به‌عنوان یک واسط،اوراق گام را که دارای تاریخ سررسید نیز هستند،منتشر و در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

دارنده اوراق می‌تواند تا زمان سررسید آن را نزد خود نگهداری کرده یا برای خرید مواد اولیه آن را به جای پول به فروشنده مواد اولیه تحویل دهد.

سررسید آن به صورت یکساله بوده و وظیفه پرداخت مبلغ اسمی در سررسید،به عهده بانک است.

رفع موانع پولی،رونق تولید و هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار از اهداف انتشار اوراق‌گام است.

معمولاً اوراق گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) به عنوان تضمین برای پرداخت‌های آتی بر اساس درآمدهای حاصل از پروژه یا فعالیت‌های تولیدی صادر می‌شوند.

خدمات اخذ این نوع اوراق برای شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

مراحل اخذ
  1. تحلیل و بررسی پروژه‌ها: ارزیابی پروژه‌ها یا فعالیت‌های تولیدی شرکت برای تعیین میزان پتانسیل دریافت.

  2. مشاوره مالی و حقوقی: ارائه مشاوره‌های مالی و حقوقی در مورد فرآیندهای صدور، مزایا و محدودیت‌ها.

  3. ارتباط با بازارهای مالی: برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و موسسات مالی برای جذب سرمایه.

  4. تهیه و تنظیم مستندات: کمک در تهیه و تنظیم مستندات و اسناد مورد نیاز برای درخواست اوراق گام از بانک.

  5. مدیریت فرآیند صدور و پیگیری‌های بعدی: نظارت و مدیریت کلیه فرآیندهای مرتبط با صدور اوراق و پیگیری‌های لازم پس از صدور.

مزایای استفاده 
  1. تأمین مالی بلندمدت: فراهم کردن منابع مالی برای پروژه‌های بزرگ و بلندمدت که نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه دارند.

  2. کاهش وابستگی به وام‌های سنتی: کمک به کاهش وابستگی شرکت به وام‌های بانکی و افزایش انعطاف‌پذیری مالی.

  3. استفاده از فرصت‌های رشد: امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و فرصت‌های رشد بدون فشار مالی فوری.

  4. افزایش اعتبار و جذابیت برای سرمایه‌گذاران: افزایش اعتبار شرکت در بازارهای مالی و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران.

کارشناسان متخصص گروه ارژن در زمینه تأمین مالی و بازارهای سرمایه می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا از طریق صدور اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) ، منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های تولیدی خود را جذب کنند.