سایر روش های تامین مالی

شناسایی راهکارها و روش های تامین مالی یک پروژه از مراحل اولیه و اساسی برای اطمینان یافتن از موفقیت و به سرانجام رسیدن پروژه می باشد.

لذا هنگام اتخاذ تصمیم برای انجام و اجرای پروژه جدید، لازم است تا منابع تامین مالی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

تامین مالی شرکتی

گروه خدمات مالی ارژن روش های نوینی از قبیل تامین مالی نوینP.P.P و تامین مالی مشارکتی را در جهت تامین منابع مالی به کار می گیرد.

 همچنین در راستای تسهیل دسترسی مشتریان به منابع مالی و سرمایه‌ای از سایر روش های نوین استفاده می کند.

برای انتخاب چگونگی تأمین مالی منابع دو حالت پیش خواهد آمد: 

  1.  طرح جدید به واسطه‌ی ترازنامه تامین مالی ایجاد خواهد شد .
  2. طرح در قالب یک نهاد اقتصادی جدید تحت عنوان شرکت باهدف خاص (SPV) ایجاد خواهد شد و خارج از ترازنامه مالی شرکت؛

 تامین مالی صورت خواهد پذیرفت .

تامین مالی پروژه‌ای

یکی از روش های تامین مالی  زیرمجموعه مبادلات جبرانی (PPP) میباشد که به ویژه در مشارکت‌های عمومی- خصوصی کاربرد فراوان دارد.

 تامین مالی پروژه ای، ساختار تامین مالی یک نهاد اقتصادی خاص، مانند شرکت با هدف خاص (SPV)، توسط حامیان مالی با استفاده از سرمایه یا بدهی ایجاد شده‌ است.

طبق نظر فابوزی و نویت تامین مالی پروژه‌ای این گونه تعریف شده است:

تأمین مالی یک واحد اقتصادی، اساساً رضایت وام دهندگان از جریانات نقدی و عایدی های آن واحد اقتصادی، به عنوان منبع بازپرداخت وام بوده و اموال واحد اقتصادی به عنوان رهن، در اختیار وام دهندگان قرار میگیرد.

تامین مالی مبتنی بر مشارکت یا تامین مالی پروژه‌ای

یکی از منابعی بوده که استفاده از آن در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است .

بنابراین شرکت ها در تلاش بوده‌اند تا به واسطه آن، اقدام به تامین مالی پروژه‌های بزرگ خود نمایند.